Advokát

Advokát je právní zástupce, který poskytuje své služby zejména při zastupování klientů před soudy, správními úřady a jinými orgány,  má za úkol obhajovat v trestních věcech, poskytovat právní rady a sepisovat listiny. Advokátem může být pouze osoba, která je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory, dosáhla magisterského vzdělání na některé z právnických fakult, vykonávala po dobu alespoň tří let praxi jako advokátní koncipient a složila advokátní zkoušku.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.

JUDr. Václav Vlk
+420 224 818 736

Mgr. Jan Lžičař

JUDr. Vít Nevařil, LL.M.
+420 724 784 725