Právník na trestní právo Praha

Nabízím své dlouholeté zkušenosti a znalosti v oblasti trestního práva. Zajišťuji komplexní první pomoc jak osobám, které chtějí podat trestní oznámení, tak i osobám, na které je oznámení podáno. Jsem advokát, který působí v oblasti trestního práva – JUDr. Vít Nevařil, LL.M. Trestní právo Praha.

Mým cílem je zajistit klientům co nejlepší výsledek případu. Nabízím kompletní obhajobu v trestním řízení a po celou dobu budu vaší oporou. Obraťte se na mě, pokud potřebujete využít služeb odborníka na trestní právo.

Moji kancelář najdete v Praze.

Právník na trestní právo Praha

Trestní právo je jedna z primárních oblastí, na kterou se od úplného počátku mé praxe v advokacii zaměřuji. Díky mým mnohaletým zkušenostem mi můžete plně důvěřovat a svěřit tak svůj případ do mých rukou.

Provedu vás celým procesem a nastíním vám, jakým směrem se bude dál ubírat. Pomáhám jak klientům, kteří čelí trestnímu oznámení, tak i klientům, kteří byli poškozeni trestným jednáním někoho jiného a proto chtějí trestní oznámení na soukromou osobu nebo společnost podat.

Výběr kvalifikovaného advokáta je stěžejní, protože výsledek trestního řízení vám může obrátit život naruby. Obraťte se proto na mě. Mám více než 12 let zkušeností jak v trestním právu, tak i v ostatních oblastech práva a dokáži tak zastat komplexní právní služby kdykoliv to budete potřebovat.

Zeptejte se zkušeného právníka na trestní právo

Jsem expert na trestní právo.

  Trestní právo hmotné a procesní Praha

  Zaměřuji se jak na trestní právo hmotné, tak i trestní právo procesní. Hmotné trestní právo se zabývá stanovováním, co je a co není trestným činem, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké sankce lze za vykonání trestného činu uložit. Procesní trestní právo na druhé straně určuje postup příslušných státních orgánů při zjišťování trestních činů, prokazuje jejich spáchání konkrétními osobami a ukládá výkon trestu.

  Potřebujete poradit?

  Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo byste rádi využili
  možnosti konzultace, neváhejte se mi ozvat.

  Právní služby

  Budu za vámi stát a hájit vaše práva za každou cenu.

  Během spolupráce vám poskytnu komplexní právní služby v oblasti trestního práva. Pomůžu vám se sepsáním veškerých písemností, jako jsou:

  • trestní oznámení
  • řádné opravné prostředky (odvolání, odpor, stížnost)
  • mimořádné opravné prostředky (dovolání, obnova řízení, ústavní stížnosti)
  • žádosti o propuštění z vazby atd.

  Samozřejmostí je i zastupování klientů během celého procesu a to u všech typů řízení. Specializuji se na zastupování v přípravném trestním řízení i během stání před soudem, účast na jednání s ostatními účastníky právních vztahů, zastupování v adhezním a přestupkovém řízení a výjimkou není ani zastupování mládeže.

  Právní pomoc osobám, které čelí trestnímu oznámení

  Právní pomoc nabízím osobám předvolaným k podání vysvětlení, osobám podezřelým, obviněným, obžalovaným i odsouzeným. Pečlivě prostudujeme váš případ a zajistíme spravedlivý rozsudek.

  Právní pomoc osobám, které chtějí podat trestní oznámení

  V rámci právní pomoci osobám, které chtějí trestní oznámení podat, se specializuji na kompletní sepis a podání oznámení, zastupování poškozeného, svědků a osob při podání vysvětlení. Zaměřuji se také na vymáhání škod způsobených pachatelem a na právní pomoc obětem trestného činu, včetně uplatnění práv oběti trestného činu.

  Nabízím právní zastoupení u těchto druhů trestů

  Pokud je již trestní řízení zahájeno a nemáte nejlepšího právníka na trestní právo.

  Jaké fáze jsou v rámci trestního řízení?

  1. Přípravné řízení: Primárně směřuje k zajištění informací o trestném činu a ke kompletaci důkazů. Osoba, proti které jsou tyto důkazy shromažďovány, se nazývá ve fázi po vydání usnesení o zahájení trestního stíhání obviněný. Dle platných právních norem má obviněný mimo jiné právo nevypovídat a má právo na obhajobu. Ve chvíli kdy státní zástupce nashromáždí dostatek důkazů je uzavřeno vyšetřování, dojde k prostudování spisu a státní zástupce může podat obžalobu k soudu.
  2. Předběžné projednání obžaloby: V této fázi řízení soudce posuzuje, zdali je zajištěno dostatečné množství důkazů, aby připravená obžaloba generovala spolehlivý podklad pro hlavní líčení, které bude následovat. Jelikož má soudce možnost vrátit návrh obžaloby k dalšímu vyšetřování, zajištění důkazů, případně k jinému postupu.
  3. Hlavní líčení: Klíčovým účelem hlavního líčení je vyslovení zákonného a odůvodněného rozhodnutí. Může to být například rozhodnutí o vině a výši trestu obžalovaného. Účastníky hlavního líčení jsou obžaloba (státní zástupce), obžalovaný, obhájce, soudce a svědci.
  4. Odvolací řízení: Proti rozsudku lze podat odvolání, proti usnesení lze podat stížnost. Odvolat se mohou proti rozsudku jak obžalovaný, tak i státní zástupce (obžaloba). I v této fázi se na mě můžete obrátit a tento řádný opravný prostředek proti nepravomocnému rozsudku použít ve váš prospěch. Jako jeden z nejlepších právníků na trestní právo Praha umím zajistit i dovolání, případně podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.
  5. Vykonávací řízení: V závěrečné fázi trestního řízení se uskutečňuje výkon trestu, jestliže rozsudek nabyl právní moci nebo je povaha takového rozhodnutí vyžadována.

  Spolupráce s právníkem


  Přináším 6 důvodů, proč si zvolit spolupráci s advokátem se zaměřením na trestní právo.

  Kvalifikace

  Disponuji potřebným právnickým vzděláním, které jsem získal v rámci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, složením advokátních zkoušek a setrvalým výkonem praxe trestního obhájce a zmocněnce poškozených.

  Individuální přístup

  Každý případ je individuální a tak k němu i přistupuji. Sestavím individuální plán na danou problematiku a vašemu případu tak přesně na míru.

  Zkušenosti

  Nejsem žádný nováček. V právu se pohybuji více než 15 let, což je doba, za kterou jsem nasbíral nemalé množství zkušeností, které prohlubuji každodenní praxí.

  Právní pomoc

  Jsem tu pro vás, ať se dostanete do jakékoliv životní situace. Budu za vámi stát a hájit vaše zájmy a práva, ať už je vaše pozice v případu jakákoliv. Obraťte se na mě.

  Profesionalita

  Můžete se spolehnout, že po celou dobu řízení budu jednat profesionálně a nic nenechám náhodě. Se všemi informacemi, které nám sdělíte budu nakládat maximálně diskrétně.

  Poradenství

  Svým klientům nabízím úvodní konzultaci. Během řízení jsem s vámi v úzkém kontaktu a v případě objevení nových skutečností poskytuji okamžité poradenství.

  JUDr. Vít Nevařil, LL.M.

  JUDr. Vít Nevařil, LL.M. se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti civilního a trestního práva, specializuje se na zastupování klientů v oblasti civilního a trestního procesu.

  Číst více…

  Jsem expert na trestní právo a budu hájit vaše zájmy za všech okolností.

  Potřebujete schůzku se specialistou na trestní právo v Praze?

  Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo byste rádi využili možnosti konzultace, neváhejte se mi ozvat.


  Další služby

  Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.