Právník na trestní právo Praha

Nabízíme své dlouholeté zkušenosti a znalosti v oblasti trestního práva. Zajišťujeme komplexní první pomoc jak osobám, které chtějí podat trestní oznámení, tak i osobám, na které je oznámení podáno. Jsme advokáty, kteří působí v oblasti trestního práva – JUDr. Václav Vlk, JUDr. Vít Nevařil, LL.M. Trestní právo Praha.

Cílem každého z nás je zajistit klientům co nejlepší výsledek případu. Nabízíme kompletní obhajobu v trestním řízení a po celou dobu budeme vaší oporou. Obraťte se na nás, pokud potřebujete využít služeb odborníků na trestní právo.

Naše kanceláře najdete v Praze.

Právník na trestní právo Praha

Trestní právo je jedna z primárních oblastí, na kterou se zaměřujeme. Díky našim mnohaletým zkušenostem nám můžete plně důvěřovat a svěřit tak svůj případ do našich rukou. Sestavíme tým zkušených odborníků, který bude připraven hájit vaše zájmy a práva a po celou dobu řízení vám bude k dispozici. Nebo Vás po celou dobu bude zastupovat jediný advokát.

Provedeme vás celým procesem a nastíníme vám, jakým směrem se bude dál ubírat. Pomáháme jak klientům, kteří čelí trestnímu oznámení, tak i klientům, kteří byli poškozeni trestným jednáním někoho jiného a proto chtějí trestní oznámení na soukromou osobu nebo společnost podat.

Výběr kvalifikovaného advokáta je stěžejní, protože výsledek trestního řízení vám může obrátit život naruby. Obraťte se proto na nás. Máme zpravidla 15 a více let zkušeností jak v trestním právu, tak i v ostatních oblastech a dokážeme tak zastat komplexní právní služby kdykoliv to budete potřebovat.

Zeptejte se zkušeného právníka na trestní právo

Jsme experti na trestní právo.

  Trestní právo hmotné a procesní Praha

  Zaměřujeme se jak na trestní právo hmotné, tak i trestní právo procesní. Hmotné trestní právo se zabývá stanovováním, co je a co není trestným činem, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké sankce lze za vykonání trestného činu uložit. Procesní trestní právo na druhé straně určuje postup příslušných státních orgánů při zjišťování trestních činů, prokazuje jejich spáchání konkrétními osobami a ukládá výkon trestu.

  Naše kanceláře najdete v Praze na ulici Sokolovská 32, 186 00 Praha 8-Karlín – Moreno Vlk & Asociados kde nás můžete osobně navštívit, tak i telefonické nebo e-mailové konzultace.

  Potřebujete poradit?

  Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo byste rádi využili
  možnosti konzultace, neváhejte se nám ozvat.

  Právní služby

  Budeme za vámi stát a hájit vaše práva za každou cenu.

  Během spolupráce vám poskytneme komplexní právní služby v oblasti trestního práva. Pomůžeme vám se sepsáním veškerých písemností, jako jsou:

  • trestní oznámení
  • řádné opravné prostředky (odvolání, odpor, stížnost)
  • mimořádné opravné prostředky (dovolání, obnova řízení, ústavní stížnosti)
  • žádosti o propuštění z vazby atd.

  Samozřejmostí je i zastupování klientů během celého procesu a to u všech typů řízení. Specializujeme se na zastupování v přípravném trestním řízení i během stání před soudem, účast na jednání s ostatními účastníky právních vztahů, zastupování v adhezním a přestupkovém řízení a výjimkou není ani zastupování mládeže.

  Právní pomoc osobám, které čelí trestnímu oznámení

  Právní pomoc nabízíme osobám předvolaným k podání vysvětlení, osobám podezřelým, obviněným, obžalovaným i odsouzeným. Pečlivě prostudujeme váš případ a zajistíme spravedlivý rozsudek.

  Právní pomoc osobám, které chtějí podat trestní oznámení

  V rámci právní pomoci osobám, které chtějí trestní oznámení podat, se specializujeme na kompletní sepis a podání oznámení, zastupování poškozeného, svědků a osob při podání vysvětlení. Zaměřujeme se také na vymáhání škod způsobených pachatelem a na právní pomoc obětem trestného činu, včetně uplatnění práv oběti trestného činu.

  Nabízíme právní zastoupení u těchto druhů trestů

  Pokud je již trestní řízení zahájeno a nemáte nejlepšího právníka na trestní právo.

  Jaké fáze jsou v rámci trestního řízení?

  1. Přípravné řízení: Primárně směřuje k zajištění informací o trestném činu a ke kompletaci důkazů. Osoba, proti které jsou tyto důkazy shromažďovány, se nazývá ve fázi po vydání usnesení o zahájení trestního stíhání obviněný. Dle platných právních norem má obviněný mimo jiné právo nevypovídat a má právo na obhajobu. Ve chvíli kdy státní zástupce nashromáždí dostatek důkazů je uzavřeno vyšetřování, dojde k prostudování spisu a státní zástupce může podat obžalobu k soudu.
  2. Předběžné projednání obžaloby: V této fázi řízení soudce posuzuje, zdali je zajištěno dostatečné množství důkazů, aby připravená obžaloba generovala spolehlivý podklad pro hlavní líčení, které bude následovat. Jelikož má soudce možnost vrátit návrh obžaloby k dalšímu vyšetřování, zajištění důkazů, případně k jinému postupu.
  3. Hlavní líčení: Klíčovým účelem hlavního líčení je vyslovení zákonného a odůvodněného rozhodnutí. Může to být například rozhodnutí o vině a výši trestu obžalovaného. Účastníky hlavního líčení jsou obžaloba (státní zástupce), obžalovaný, obhájce, soudce a svědci.
  4. Odvolací řízení: Proti rozsudku lze podat odvolání, proti usnesení lze podat stížnost. Odvolat se mohou proti rozsudku jak obžalovaný, tak i státní zástupce (obžaloba). I v této fázi se na nás můžete obrátit a tento řádný opravný prostředek proti nepravomocnému rozsudku použít ve váš prospěch. Jako jedni z nejlepších právníků na trestní právo Praha umíme zajistit i dovolání, případně podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.
  5. Vykonávací řízení: V závěrečné fázi trestního řízení se uskutečňuje výkon trestu, jestliže rozsudek nabyl právní moci nebo je povaha takového rozhodnutí vyžadována.

  Spolupráce s právníkem


  Přinášíme 6 důvodů, proč si zvolit spolupráci s advokátem se zaměřením na trestní právo.

  Kvalifikace

  Všichni disponujeme potřebným právnickým vzděláním, které jsme získali na právnických fakultách po celé ČR. Sami vám však řekneme, že až praxe a trénink dělá mistra.

  Tým na míru

  Každý případ je individuální a tak k němu i přistupujeme. Sestavíme vám tým složený z expertů na danou problematiku a vašemu případu tak přesně na míru. Nebo se Vašemu případu bude po celou dobu věnovat jediný advokát.

  Zkušenosti

  Nejsme žádní nováčci. V právu se pohybujeme zpravidla 15 a více let, což je doba, za kterou jsme nasbírali nemalé množství zkušeností, které uplatňujeme každý den.

  Právní pomoc

  Jsme tu pro vás, ať se dostanete do jakékoliv životní situace. Budeme za vámi stát a hájit vaše zájmy práva, ať už je vaše pozice v případu jakákoliv. Obraťte se na nás.

  Profesionalita

  Můžete se spolehnout, že po celou dobu řízení budeme jednat profesionálně a nic nenecháme náhodě. Se všemi informacemi, které nám sdělíte budeme nakládat maximálně diskrétně.

  Poradenství

  Svým klientům nabízíme úvodní konzultaci. Během řízení jsme s vámi v úzkém kontaktu a v případě objevení nových skutečností poskytujeme okamžité poradenství.

  JUDr. Václav Vlk

  JUDr. Václav Vlk se v obhajobě věnuje zejména v hospodářských trestných činech a trestných činech veřejných činitelů, trestných činů spojených s přesahem k rodině právní a odpovědnostní problematice, náhrady škody.

  Číst více…

  JUDr. Vít Nevařil, LL.M.

  JUDr. Vít Nevařil, LL.M. se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti civilního a trestního práva, specializuje se na zastupování klientů v oblasti civilního a trestního procesu.

  Číst více…

  Jsme experti na trestní právo a budeme hájit vaše zájmy za všech okolností.

  Potřebujete schůzku s naším specialistou na trestní právo v Praze?

  Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo byste rádi využili možnosti konzultace, neváhejte se nám ozvat.


  Další služby

  Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.


  Telefon: +420 224 818 736