Trestní oznámení

Trestní oznámení spočívá ve sdělení činným orgánům v trestním řízení, že došlo na skutečnost nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Oznámení se podává buď na Policii ČR nebo na státní zastupitelství. Ze zákona máte jistotu, že se vaším trestním oznámením budou tyto orgány zabývat, avšak pravomoc rozhodnout, jak s ním naloží již přísluší jim. Oznámení by správně mělo směřovat na zastupitelství nebo policejní služebnu v obvodu, kde se trestný čin stal. Existují dvě možnosti, jak trestní oznámení podat: buď písemně anebo ústně, přičemž protokol s vám vyplní policista nebo státní zástupce. Oznámení by mělo obsahovat údaje o podávajícím, komu je adresováno, vylíčení nejdůležitějších skutečností , identifikaci zúčastněných osob a datum s podpisem.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.