Propadnutí majetku

Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům pachatele uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li pachatele k výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný zločin, jímž pachatel pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.

Trestní právo Praha

JUDr. Vít Nevařil, LL.M.
+420 222 210 100