Opravné prostředky

Proti valné většině soudních rozhodnutí či jiných činných orgánů lze podat opravný prostředek. Existují dva typy opravných prostředků – řádný a mimořádný. Mezi řádné opravné prostředky se řadí odvolání, stížnost či odpor. Za mimořádní opravný prostředek se považuje obnova řízení, dovolání a stížnost pro porušení zákona. Nejčastěji se využívá možnosti odvolání nebo stížnosti. Odvolání může být podáno proti každému rozsudku soudu prvního stupně. Může jej podat státní zástupce, obžalovaný, poškozený či zúčastněná osoba a napadnout tak celý rozsudek. Stížností se rozumí opravný prostředek proti usnesení, které bylo vydáno prvostupňovým orgánem trestního řízení. Na rozdíl od odvolání však nelze podat stížnost proti každému usnesení, nýbrž jen proti těm, u kterých to trestní řád připouští.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.