Hlavní líčení

Hlavní líčení je fáze trestního řízení, kdy je rozhodováno o vině a trestu obžalovaného a celá věc je veřejně projednávána před soudem. Rozhoduje se také o uložení ochranného opatření a náhradě škody či újmy poškozenému. Hlavní líčení začíná přečtením obžaloby a poté soud přezkoumává dostupné důkazy (např. vyslýchá svědky). Poté je většinou ukončeno vynesením rozsudku, a to buď odsuzujícího, kdy je obžalovaný vinen nebo zprošťujícího, kdy je obžalovaný zproštěn obžaloby. Obžalovaný může (v některých případech musí) být zastoupen obhájcem. Pokud není možné ukončit hlavní líčení v jediný den, je možné jej odročit.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.