Trestní právo procesní

Trestní právo procesní

Trestní právo procesní stanovuje postup příslušných státních orgánů při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétními osobami nebo ukládání a výkonu trestů či ochranných opatření. Má také schopnost upravovat práva a povinnosti osoby, proti které je trestní řízení vedeno, ale i všech dalších osob, jejichž se toto řízení dotýká.

Procesní trestní právo reguluje celé trestní řízení. A to jak řízení přípravné, které probíhá před podáním žaloby, tak i řízení před soudem, které probíhá až po něm. Zahrnuje také právní normy, které upravují trestní řízení, což je zákonem stanovený postup při zjišťování trestných činů a určování jejich pachatelů.

Zásady trestního řízení

  • osobu lze stíhat jen ze zákonných důvodů a zákonným způsobem
  • až do pravomocného rozsudku platí presumpce neviny (jedinec je považován za nevinného)
  • každá osoba má ze zákona nárok na obhajobu a vlastního obhájce
  • trestní řízení odehrávající se před soudem je možné jen na základě podání obžaloby státním zástupcem
  • každé soudní jednání je ústní a veřejné

Dále přinášíme nejoblíbenější služby v oblasti trestního práva procesního:

Promluvte si ještě dnes s právníkem

Sdělte nám, jak můžeme být nápomocni, a jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat.

Leave this field blank

Provedení celým trestním řízením

Trestní řízení sestává z několika kroků. Prvotní je přípravné řízení, jehož cílem je zajištění veškerých informací o trestném činu a nashromáždění důkazů. Následuje předběžné projednání žaloby, kdy je posuzováno, zda existuje dostatek důkazů. Poté probíhá hlavní líčení, během kterého se rozhoduje o rozsudku a v případě nespokojenosti následuje odvolací a vykonávací řízení.

Odvolání k odvolacímu soudu

Pokud s rozsudkem nesouhlasíte, můžete díky odvolání změnit rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolání se však musí podat do osmi dní od vydání rozsudku a musí obsahovat řadu náležitostí. V takových případech je téměř nezbytné vyhledat pomoc zkušeného advokáta, který vám s podáním odvolání bude nápomocný a zaručí včasné a správné dodání na příslušný odvolací soud.

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Jestliže je proti vám vedeno trestní stíhání neúměrně dlouho a značně vám, jakožto obžalovanému komplikuje profesní život kvůli záznamu v trestním rejstříku, můžete požádat o podmíněné zastavení trestního stíhání. To je však možné podat pouze v případě přečinu či neúmyslných trestných činů s dobou odnětí svobody do 5 let.

Žádost o podmíněné propuštění

Na základě žádosti odsouzeného může soud rozhodnout v určité fázi výkonu trestu o podmíněné propuštění na svobodu. Odsouzený poté již nemusí vykonat i zbytek svého trestu. Důvodem však může být pouze situace, kdy u pachatele během výkonu trestu došlo k dostatečné nápravě a žádost je správně formulována.

Mohlo by vás zajímat: Trestní právo Praha

Požádejte o konzultaci.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.