Trestní stíhání

Za trestní stíhání je možné považovat část trestního řízení, kterou zahajuje policie vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání. Toto usnesení vydává policie po skončení fáze prověřování, a to v případě, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Proti tomuto usnesení je přípustný opravný prostředek zvaný stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Trestní stíhání může být v průběhu přerušeno státním zástupce, pokud obviněný trpí např. vážnou chorobou nebo není znám jeho pobyt.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.


Telefon: +420 224 818 736