Trestní řízení

Trestní řízení se skládá z několika částí. Začíná se přípravným řízením, které se zpravidla zahajuje na základě trestního oznámení nebo na základě vlastní aktivity orgánů činných v trestním řízení. Přípravné řízení slouží zejména k přípravě podkladů před zahájením samotného soudního řízení. V tomto stádiu je rovněž možné sjednat mezi obviněným a státním zástupcem dohodu o vině a trestu, díky čemuž má obviněný šanci na nižší trest. Druhou fází je řízení před soudem, neboli hlavní líčení. To je nejdůležitějším stádiem trestního řízení, protože se během něj rozhoduje o vině obžalovaného a způsobu jeho potrestání. Do druhé fáze patří kromě hlavního líčení také přezkumné řízení, ke kterému dochází, pokud se jedna strana odvolá či podá stížnost proti usnesení. Poslední fází je vykonávací řízení, které má za cíl realizovat obsah rozhodnutí. V případě vykonání pravomocného rozsudku se tak jedná zejména o výkon trestu či ochranného opatření.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.