Výkon trestu

Účelem trestu je zejména ochrana společnosti před pachateli trestných činů, zabránění odsouzenému v páchání další trestné činnosti a výchova k vedení řádného života. Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody. Trest je nejčastěji vykonáván ve věznici nebo ve zvláštním oddělení vazební věznice a odsouzeného lze přijmout pouze na základě písemného nařízení výkonu trestu vyhotoveného soudem. Odsouzený musí být prokazatelné seznámen se svými právy a povinnostmi. Systémem trestních sankcí se zabývá trestní právo hmotné.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.