Výkon trestu

Účelem trestu je zejména ochrana společnosti před pachateli trestných činů, zabránění odsouzenému v páchání další trestné činnosti a výchova k vedení řádného života. Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody. Trest je nejčastěji vykonáván ve věznici nebo ve zvláštním oddělení vazební věznice a odsouzeného lze přijmout pouze na základě písemného nařízení výkonu trestu vyhotoveného soudem. Odsouzený musí být prokazatelné seznámen se svými právy a povinnostmi. Systémem trestních sankcí se zabývá trestní právo hmotné.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.

JUDr. Václav Vlk
+420 224 818 736

Mgr. Jan Lžičař

JUDr. Vít Nevařil, LL.M.
+420 724 784 725