Rozsudek

Rozsudkem se rozumí druh soudního rozhodnutí, kterým je vyslovován výsledek soudního řízení ve věci samé. Možnost vydání rozsudku přísluší výhradně soudu, rozhodnutí ostatních orgánů, jako např. úřadů se jako rozsudek neoznačují. Rozsudky je možné rozdělit na pravomocné a nepravomocné. Pravomocný rozsudek je závazný pro všechny a nelze jej již měnit. Pravomocným se stává, pokud nikdo z oprávněných osob nepodal odvolání v zákonem stanovené osmidenní lhůtě nebo odvolací soud zamítne odvolání. Pravomocný rozsudek je možné měnit jen ve velmi výjimečných případech a na základě mimořádných opravných prostředků.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.