Trestní právo hmotné

Trestní právo hmotné

Trestní právo hmotné má za úkol stanovit, co je a není trestným činem, jaké budou podmínky trestní odpovědnosti a v neposlední řadě také, jaké budou sankce, které se za trestní čin uloží.

Funkcí trestního práva hmotného je chránit právo a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Kromě ochranné funkce však plní také funkci preventivní, represivní nebo regulativní.

Podmínky trestní odpovědnosti
Trestní odpovědnosti musí čelit subjekty, jejichž čin byl buď protiprávní nebo obsahoval typové znaky trestného činu. Zároveň musí být pachatelovo jednání úmyslné a musí splňovat obecné znaky uvedené v zákoně.

Dále přinášíme nejoblíbenější služby v oblasti trestního práva hmotného:

Promluvte si ještě dnes s právníkem

Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi si s vámi sjednáme schůzku a vše probereme.

Leave this field blank

Zastoupení poškozeného v trestním řízení

Pokud jste se dostali do situace, kdy se z vás cizím zaviněním stal poškozený v oblasti majetku, nemajetkové újmy nebo například zdraví, máte právo na zastoupení advokátem během celého trestního řízení.
Rádi vám v těchto chvílích budeme nápomocní.

Obhajoba obžalovaného v trestním řízení

Jestliže se z vás stal obviněný a čelíte trestnímu stíhání, čeká vás splnění řady povinností. Máte však také svá práva a jedním z nich je právo na obhajobu. Obraťte se proto na naši advokátní kancelář. Advokát je totiž oprávněn během líčení vznášet námitky, předkládat důkazy nebo klást dotazy.

Příprava trestního oznámení

Pokud máte informace o jednání, které by mohlo být trestným činem nebo jste se sami stali obětí protiprávního jednání, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Pomůžeme vám se všemi náležitostmi ohledně přípravy a podání trestního oznámení na příslušné orgány.

Přítomnost advokáta při podání vysvětlení

Dostali jste se do situace, že jste od policie obdrželi vyzvání k podání vysvětlení? To může hrát velkou roli při následném rozhodování o zahájení trestního stíhání. Vždy je tudíž bezpečnější podávat vysvětlení v přítomnosti advokáta a předejít tak případnému nedorozumění.

Mohlo by vás zajímat: Trestní právo Praha

Požádejte o konzultaci.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.