Obžaloba

Obžaloba je forma formálního právního úkonu státního zástupce, který je adresovaný soudu. K tomuto úkonu připojí zástupce výsledky vyšetřování, které obsahují odůvodnění, proč postavit obviněného před soud. O podání obžaloby je vyrozuměn obviněný, obhájce i poškozený. Tímto právním úkonem se z konkrétní osoby obviněné z trestného činu stává osoba obžalovaná. Obžaloba je spolu s návrhem na potrestání jediný způsob, jak zahájit trestní stíhání před soudem. Tento proces odděluje v trestním řízení roli státu mezi státní zastupitelství a soud. Státní zastupitelství trestní stíhání před soudem iniciuje, zatímco soud má za úkol o věci nestranně a nezávisle rozhodnout. Rozhodnout může však pouze o skutku, který je uveden v žalobním návrhu obžaloby.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.

JUDr. Václav Vlk
+420 224 818 736

Mgr. Jan Lžičař

JUDr. Vít Nevařil, LL.M.
+420 724 784 725