Státní zástupce

Státní zástupce zastupuje stát zejména ve věci veřejné žaloby. Provádí také dozor nad Policií ČR při vyšetřování trestných činů a podává žalobu k soudu. Státní zástupce je oprávněn k dávání závazných pokynů k vyšetřování trestných činů. Má také právo vyžadovat od policejního orgánu veškeré dokumenty o spáchaných trestných činech za účelem prověrky. Disponuje také několika výlučnými pravomocemi, mezi které patří rozhodování o zastavení, podmíněné zastavení nebo přerušení trestního stíhání. Obviněný má možnost v rámci trestního řízení podat stížnost proti rozhodnutí státního zástupce, a to ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.