Právo na přítomnost obhájce u výslechu

Právo na přítomnost obhájce u výslechu

Využijte možnosti kvalitního zastoupení při úkonu na policii. Policie přistupuje k zastoupeným a nezastoupeným často odlišně. Ochraňte svá práva.

I když máte jako obviněná osoba právo na obhajobu, tedy abyste měli svého advokáta, můžete si být jistí, co to znamená. Znamená to, že na rozdíl od Vás může být přítomen všech výslechů, jak Vašeho, tak osob, které svědčí proti Vám, nebo ve Váš prospěch.
Toto právo je velmi důležité. Pokud jde o Váš výslech, zahrne Vás policie a soud značným množstvím poučení, a to je pouze formální, neboť vlastně nevíte, co Vám kdo říká. Požaduje se po Vás však prakticky okamžitá reakce. Proto musí být u výslechu Váš obhájce, aby Vám převedl a jednoduše řekl, jaké práva a jaké povinnosti máte. Přítomnost obhájce je totiž základním právem a nejdůležitější součástí trestního procesu, pokud jste se rozhodli nechat se hájit, anebo se nehájit vůbec. Obhájce dobře naformuluje otázky, sleduje pravidla procesu a zjistí, co všechno může být použito ve Váš prospěch a dbá na to, aby to použito bylo.
Obhájce má zcela základní roli v tom, že může svědkům klást otázky a může je klást i Vám, tím napomoci k objasnění rozhodných skutečností pro Vás. Vězte, že máte právo radit se se svým obhájcem při výslechu, bude Vám oporou a Váš obhájce bude sledovat pečlivě obstarávání důkazů proti Vám.

Promluvte si ještě dnes s právníkem

Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi si s vámi sjednáme schůzku a vše probereme.

Leave this field blank

Mohlo by vás zajímat: Trestní právo Praha

Požádejte o bezplatnou konzultaci.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.


Telefon: +420 224 818 736